Build new businesses like a startup...
Your address will show here +12 34 56 78

KÖKLÜ DÖNÜŞÜM

Kurumlarda Girişimcilik Ruhunun Yeniden Canlandırılması ve Kurum – Yeni Girişim İşbirliklerinin Hızlandırılması

Birçok kurum, inovasyonun DNA’larının vazgeçilmez bir parçası olduğunu düşünür. Oysa çoğu zaman, özellikle yaygın ve büyük bir yapılanmaya sahip olan kurumlar, işin doğası gereği inovasyonu göz ardı etmekte ve hatta engellemektedir.

 

Gerçek inovasyon ancak odaklı ve sürekli bir çalışma ile ortaya çıkabilir ki böylelikle inovasyonun önündeki engeller kaldırılarak ortak bir dönüşüm kültürü geliştirilebilir. İnovasyon ve Kurumiçi Girişimcilik bir insan kaynakları programından çok daha öte, kurum içerisinde yaygınlaştırılması gereken bir iş geliştirme anlayışı ve yaklaşımıdır.

 

Core Strateji olarak kurumunuzda girişimcilik yaklaşımını geliştirebilmeniz için destek veriyoruz.

 

Core Strateji, sektöründe lider kurumlara yenilikçi iş geliştirmeye yönelik eğitim ve mentorluk hizmeti vermek, kurumlar ve yeni girişimler arasında köprü vazifesi görerek inovasyon süreçlerini hızlandırmak konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketi olarak faaliyet göstermektedir.

Yeni iş fikirlerinizi hayata geçirebilmeniz için sizi çalışanlarınız, müşterileriniz ve girişimcilik ekosistemi ile bir araya getiriyor; yarın karşılacağınız rekabetçi ortama bugünden hazırlanmanızı sağlıyoruz.
Kurumiçi Girişimcilik

Kurumiçi Girişimcilik Programı tasarımı ve uygulaması

Detaylar

Kurumiçi Girişimcilik Programı

 

Kurum çalışanlarının birçok yeni iş fikrine sahip olmasına rağmen, çoğu zaman bu fikirler sadece kağıt üzerinde kalmakta ve hayata geçirilememektedir.

 

Kurum ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılandırılan Kurum içi Girişimcilik Programı ile, çalışanlardan gelen yenilikçi iş fikirlerinin minimum kaynakla ve en kısa zamanda test edilebilmesini hedefliyor ve kurumların geliştirilen bu yeni fikirler ile yakaladıkları yeni iş fırsatlarını değerlendirmelerine destek oluyoruz.

– Kurumun mevcut iş modeli ve ortamının analiz edilmesi

– Kurum çalışanları ve paydaşları ile tasarım odaklı düşünme yöntemlerini kullanarak yeni iş fikirlerinin geliştirilmesi

– Yapılandırılmış eğitim ve mentorluk programı ile üretilen fikirlerin test edilmesi

– Yatırım kararlarının verilebilmesi için geliştirilen fikirlerin kurum yönetimine sunulması

İşbirlikleri geliştirme

Yeni girişimler ve kurumları bir araya getirerek işbirlikleri geliştirmelerine katkı sağlamak

Detaylar

Kurum ve Yeni Girişim İşbirliği Programı

 

Yenilikçi fikirler sadece kurum içerisinden değil, gün geçtikçe gelişen girişimci ekosisteminden de çıkmakta ve bu ekosistem kurumların fayda sağlayacağı yeni bir mecra haline gelmektedir.

 

Kurum ve Yeni Girişim İşbirliği Programı ile kurumların faaliyet gösterdikleri alanda gelecek vaad eden girişimler ile bağ kurmaları ve yine bu girişimleri değerlendirmelerini sağlayarak, olası işbirliklerinin temelinin atılması ve yeni pazarlara açılmak için girişimlerin sahip olduğu potansiyelin kurumlar tarafından keşfedilmesini destekliyoruz.

 

– Kurumları Faaliyet Gösterdikleri Alanlarda Gelişen Girişimler ile Bir Araya Getirerek Fikir Alışverişinde Bulunmalarını Sağlamak, Olası İşbirlikleri ve Satın Almaların Görüşülebileceği Bir Mecra Yaratmak

– İş Hızlandırma Programlarını (Incubation ve Accelerator) Uygulayan Kurumlara Destek Olarak Yeni Girişimlerin Gelişimine Katkı Sağlamak

– Kurumlara Girişim Sermayesi Yapısının Oluşturulması ve Yönetimi Konusunda Destek Vererek Yüksek Potansiyelli Girişimlere Yatırım Gerçekleştirmelerini Sağlamak

Girişimcilik yaklaşımı

İş geliştirme ekiplerine mentorluk vererek ürün yaygınlaştırmada girişimcilik yaklaşımını desteklemek

Detaylar

İş Büyütme Programı

 

Girişimcilik yaklaşımı sadece yeni iş fikirlerinin geliştirilmesinde kullanılan bir araç olmaktan çok daha öte bir sistematik sunmaktadır. Mevcut işlerde de, pazarı test etmek ve büyümeyi desteklemek amacı ile kullanılan yalın girişimcilik yaklaşımı, kurumların mevcut işlerini sağlıklı bir şekilde büyütmelerine destek olmaktadır.

 

İş Büyütme Programı’nda kurum içerisinde iş geliştirme, ürün yönetimi, satış ve teknik ekibi temsil eden kişilerin katılımı ile oluşturulan bir takım ile mevcut işin değer teklifini tekrar ele alıyor ve büyüme odaklı bir işleyiş için belirlediğimiz yol haritasını uygulamaya koyuyoruz.

 

– Ürün-pazar uyumunun analiz edilmesi ve yeni odak alanlarının tespit edilmesi

– Kurum içerisinde oluşturulan takıma sürekli yaygınlaşma ve etki yaratma amacı ile büyüme yönetimi konusunda koçluk verilmesi

Mentorluk

Kurumiçi girişimcilerin mentorluk programı ile yaygınlaşmasını sağlamak

Detaylar

Kurumiçi Girişimci Geliştirme Programı

 

Kurum içi girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve bir iş yapış şekli haline gelebilmesi için gerekli olan en kilit kaynaklardan biri bu yaklaşımı içselleştirmiş uzman çalışanlardır.

 

Kurumiçi Girişimci Geliştirme Programı ile alana ilgi gösteren kişilere mentorluk vererek tecrübe kazanmalarına destek olmakta ve girişimcilik yaklaşımının yaygınlaşmasına katkı sağlamaktayız.

 

– Orta ve üst düzey yöneticiler arasında kurumiçi ve dışı girişimcilere mentorluk verecek uzmanların geliştirilmesi

– Başarılı öğrencilerin kapsamlı bir staj sistemine dahil edilerek yetiştirilmesi

– Kurum içi girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için girişimcilik becerileri geliştirme rotasının oluşturulması

Takım
 • Text Hover
İhsan Elgin

FOUNDING PARTNER

 • Text Hover
Jason Lau

PARTNER
Corporate Entrepreneurship

 • Text Hover
Murat Tortopoğlu

PARTNER
Venture Growth

 • Text Hover
Dilek Özmen

ASSOCIATE
Analysis and Reporting

 

HAKKIMIZDA

01

KURUMİÇİ GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞMALARI

20’nin üzerinde lider kurum ile Kurumiçi Girişimcilik çalışmaları gerçekleştirdik.

03

BİLGİ ve TECRÜBE

Başta enerji, finans, perakende, eğitim ve sivil toplum olmak üzere farklı sektörlerde bilgi ve tecrübe sahibiyiz.

02

100'DEN FAZLA GİRİŞİM

Profesyonel mentorluklarla 100’den fazla girişimin kuruluşuna destek olduk.

04

TEORİK ALTYAPI

Dünyaca tanınmış eğitimcilerinden kapsamlı girişimcilik eğitimleri aldık ve teorik altyapımızı güçlendirdik.

REFERANSLAR
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover

Köklü dönüşüme hazır mısınız?

Let's get together and see what we can build together.

Top